Về REMANn

Chúng tôi là ai

Về REMANnREMANn Co. là một doanh nghiệp xã hội với các hoạt động tái chế, tái sử dụng và tái tạo các thiết bị điện tử không sử dụng.

Chúng tôi sản xuất và bán lại máy tính được tái tạo với chức năng thích hợp thông qua việc tân trang và nâng cấp các máy tính đã qua sử dụng. Chúng tôi bảo vệ môi trường thông qua việc tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên và góp phần thu hẹp khoảng cách số.

Khối lượng chất thải điện tử đang tăng đều đặn mỗi năm. Hóa chất độc hại hoặc kim loại nặng có trong chất thải điện tử, do đó chúng phải được xử lý an toàn. Trọng lượng của một máy tính để bàn nhỏ hơn 10㎏, nhưng giá trị môi trường trong việc tái chế một máy tính là 1762㎏. Trước khi tái chế vật liệu, cần phải tái tạo để tái sử dụng tối đa.