Chuỗi hành trình của sản phẩm


Khách hàng có thể kiểm tra toàn bộ quy trình.


Chu trình xử lý thiết bị CNTT REMAN ITAD là chuỗi hành trình của sản phẩm được thiết kế để đảm bảo xử lý vấn đề mà khách hàng còn nhiều lo ngại liên quan đến quy trình xử lý thiết bị CNTT trọn vẹn của chúng tôi.
70% các trường hợp vi phạm dữ liệu xuất phát từ việc mất thiết bị lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo dõi trực tuyến và kiểm tra theo thời gian thực cho khách hàng.• Số hóa tất cả quá trình xử lý thiết bị CNTT và quy trình được kiểm tra theo thời gian thực
• Quản lý kho bằng kỹ thuật số: Khách hàng cũng có thể kiểm tra trên web


• Đào tạo nhân viên về bảo mật
• Camera giám sát CCTV: hệ thống giám sát 24/7
• Hệ thống chống trộm được cài đặt
• Dịch vụ thu gom an toàn: chỉ các nhân viên được phép mới được tiếp cận tài sản.
• Hệ thống theo dõi thiết bị: dịch vụ theo dõi theo thời gian thực
• Truy vấn lịch sử theo dõi theo yêu cầu của khách hàng


• Ghi hình toàn bộ quá trình xử lý tài sản
• Cung cấp báo cáo về việc xóa dữ liệu được chứng nhận