Tái chế phù hợp với môi trường


Tiêu hủy hoàn toàn thiết bị CNTT cho khách hàng


 Rác thải PCB, trung bình bao gồm 11% chì,
22% thiếc, 8% đồng và 8% kim loại nặng cũng như khoảng 50% nhựa phe-no-lic,
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu nó không được xử lý đúng cách.
Đặc biệt các nước châu Á chỉ đốt cháy PCB, tạo ra các chất gây ô nhiễm rất lớn như ôzôn,
an-đê-hít và axit sun-fu-ric.
Các chất này phải được xử lý một cách chuyên nghiệp vì chúng gây ra các rối loạn phát triển quan trọng, nhồi máu cơ tim và ung thư.

• REMANn sử dụng các thiết bị hút bụi tối tân để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do bụi độc hại phát sinh trong quá trình xử lý PCB.
• REMANn phân chia chất thải và tài nguyên để chúng có thể được tái chế một cách có giá trị.
• Mua máy tính REMANn là một cách để bảo vệ môi trường.
• Các máy tính tái chế (tái sử dụng, tận dụng) của REMANn giữ lại được 240kg nhiên liệu hóa thạch, 1.500kg nước và 22kg vật liệu kim loại và hóa chất trên mỗi máy tính.
• Ngoài thiết bị CNTT, REMANn còn xử lý đường dây, sản phẩm và các bộ phận đã bị hỏng.