Mạng lưới toàn cầuREMANn tự hào về công nghệ cao và dịch vụ cho việc tái sản xuất và tiêu hủy thiết bị CNTT. Chúng tôi có mạng lưới toàn cầu ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, v.v. Chúng tôi là doanh nghiệp xã hội sử dụng hơn 2/3 lợi nhuận cho nhân viên và xã hội (theo đúng luật của Hàn Quốc). Chúng tôi hướng đến một cộng đồng trong đó tất cả nhân viên đều cùng nhau có cuộc sống tốt đẹp.


 

 

 
Uzbekistan
Korea

 
Bangladesh
Vietnam
 

 
Indonesia
Trụ sở chính (KOREA)
2975-23, Geumgang-ro, Naecheon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do 11188

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (KOREA)
2F 204, 33, Donggureung-ro, 136beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 11915

Công ty REMANn (VIETNAM)
44 đường Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố HCM, Việt Nam