Loại bỏ rủi ro đối với THIẾT BỊ CNTT


An toàn và Bảo mật xuyên suốt quá trình xử lý


Có nhiều rủi ro khác nhau trong quá trình xử lý thiết bị CNTT - ITAD.

Khó có thể giữ giá trị tài sản một cách an toàn khi không biết cách thức vận chuyển, quản lý cũng như nguy cơ rò rỉ dữ liệu liên quan đến bảo mật.
REMANn loại bỏ các lo lắng đó của khách hàng thông qua quy trình quản lý và bảo mật hoàn toàn từ thời điểm chúng tôi nhận được tài sản đến thời điểm thiết bị được thải loại.

Bạn có thể trực tiếp quan sát và trao trọn niềm tin cho REMANn.Đặc tính:

- Xóa triệt để dữ liệu trên ổ cứng HDD bằng cách sử dụng phần mềm chuyên dụng về xóa dữ liệu.
- Thiết bị lưu trữ dữ liệu có thể tái sử dụng (Tăng giá bán lại thiết bị CNTT)


Đặc tính:

- Khoan vào thiết bị lưu trữ (như HDD và SSD) và phá hủy phần bên trong
- Hoàn thành công việc trong thời gian ngắn

Phân loại: Khử từ


Đặc tính:

- Vô hiệu hóa thiết bị bằng cách loại bỏ chức năng từ hóa
- Hoàn thành công việc trong thời gian ngắn


Quy trình tương tự có thể được thực hiện tại chỗ (Dịch vụ tại chỗ) liên kết nội bộ