Phục hồi giá trị THIẾT BỊ CNTT


Nâng cao giá trị theo cách có lợi nhất cho khách hàng


Chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để xây dựng một giải pháp tối ưu hóa giá trị của mọi tài sản CNTT.
Các dịch vụ phục hồi giá trị thiết bị của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu của tất cả các bên liên quan và đạt các tiêu chuẩn về bảo mật, an toàn môi trường và đạo đức cao nhất.
Chúng tôi đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả bằng cách tự động hóa các quy trình chuẩn hóa và ra quyết định phức hợp.
– Tối ưu hóa một các hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp
– Cung cấp dịch vụ Xử lý tài sản CNTT – ITAD theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với quy mô của công ty/tổ chức
Hầu hết các công ty/tổ chức sẽ định kỳ thay thế thiết bị công nghệ thông tin khi các thiết bị này đã lỗi thời hoặc gặp sự cố.

Tuy nhiên, thay thế là việc không cần thiết đối với một số doanh nghiệp.
Do đó, khách hàng có thể giảm chi phí bằng cách bố trí lại các thiết bị CNTT hiện có và tái sử dụng cho các phòng ban hoặc các đơn vị có nhu cầu trong tổ chức.
Sử dụng “Dịch vụ tân trang & tái sử dụng” của REMANn để giảm thiểu chi phí nâng cấp bằng cách sử dụng lại các phần có thể sử dụng được.


REMANn đã hợp tác với Microsoft để phân phối máy tính và phần mềm có bản quyền cho công tác từ thiện.
Chúng tôi cũng đang đi đầu trong việc bảo vệ môi trường bằng cách ngăn chặn sự lãng phí thiết bị CNTT.


Quy trình tái tổ chức thiết bị CNTT


*Cài đặt “Phần mềm có bản quyền Windows (OS) cho các máy tính cá nhân đã qua sử dụng” được Microsoft cung cấp.REMANn cung cấp dịch vụ gỡ cài đặt toàn diện và đáp ứng yêu cầu bảo mật, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng.
Chúng tôi có thể cung cấp nhân lực và chuyên môn để gỡ cài đặt, đóng gói và xóa dữ liệu nhanh chóng, an toàn và hiệu quả trên tất cả các máy tính, máy trạm và thiết bị mạng hiện có mà không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty/tổ chức.① Mua lại: Nếu thiết bị CNTT của bạn còn giá trị, REMANn cung cấp dịch vụ Mua lại. Chúng tôi mua máy tính đã qua sử dụng của khách hàng.
② Tân trang: Khách hàng có thể tân trang máy tính cá nhân đã qua sử dụng và quyết định sẽ làm gì với thiết bị đó. (ví dụ: quyên tặng từ thiện)
③ Tái sử dụng: Các máy tính cá nhân đã qua tân trang có thể được tái sử dụng tại nơi làm việc của khách hàng tùy theo nhu cầu.