Các dịch vụ triển khai tại địa điểm của khách hàngTạo hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Giao cho chúng tôi thực hiện những quy trình CNTT cơ bản cho phép khách hàng sử dụng tài nguyên CNTT một cách chiến lược hơn.
Nhân viên kỹ thuật và nhóm quản lý dự án của REMANn luôn sẵn sàng triển khai mọi thứ từ các hoạt động chuyên biệt đến các dự án có phạm vi và quy mô mà khách hàng yêu cầu.
Chúng tôi sẽ giúp khách hàng thiết kế các nhiệm vụ có thể giao ngoài để giảm chi phí, tăng cường bảo mật, giảm thiểu các thay đổi trong quy trình, cải thiện mức dịch vụ và tăng hiệu suất sử dụng tài sản.

Khách hàng nhận được gì?

• Hiệu quả từ việc cộng gộp các dịch vụ tạo ra hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
• Củng cố các quy trình làm việc và truyền thông.
• Hỗ trợ các sáng kiến phát triển bền vững.


• Lưu trữ thiết bị: Ngăn ngừa rủi ro giảm giá trị do mất mát, độ ẩm và nhiệt độ trong không gian riêng
• Ngoài thiết bị CNTT, REMANn còn xử lý đường dây, các sản phẩm và các bộ phận đã bị hỏng.


Ngay tại địa điểm của khách hàng. Phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Nhiều khách hàng yêu cầu tất cả dữ liệu phải được hủy trước khi thiết bị được chuyển đi khỏi doanh nghiệp. REMANn cung cấp một số dịch vụ hủy dữ liệu tại chỗ đối với các thiết bị ở trạng thái từ và rắn.
Các dịch vụ tại chỗ của chúng tôi đã được tin dùng phổ biến các cơ quan chính phủ, Tập đoàn Quốc tế và các tổ chức khác. REMANn có thể phục vụ dịch vụ hủy dữ liệu tại địa điểm của khách hàng theo yêu cầu.
• Đã được xác minh khả năng xóa 100% dữ liệu trên tất cả các nền tảng công nghệ


Băm nhỏ ổ cứng – Số lượng lớn
• Công cụ, máy móc phá hủy theo đúng tiêu chuẩn