Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với các hoạt động tích hợp

REMANn cung cấp dịch vụ ‘Xử lý thiết bị CNTT trọn vẹn’. REMANn hỗ trợ giảm chi phí của khách hàng bằng cách tích hợp tất cả các dịch vụ. (Thu gom thiết bị CNTT / Vận chuyển / Kiểm tra / Lưu trữ / Xóa dữ liệu vì mục đích bảo mật / Tái tổ chức / Tái sử dụng / Bán / Tái chế / Tiêu hủy). Tại REMANn, chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để xây dựng một giải pháp tối ưu hóa giá trị của tất cả tài sản.