Tái sử dụng để thực hiện trách nhiệm xã hội


Mang công nghệ đến gần với mọi người


Máy tính cũ và các thiết bị điện tử lỗi thời thường chỉ được xếp chồng lên kho của công ty. Chất thải điện tử đã trở thành một vấn đề lớn đối với cả công ty và xã hội. Chúng tôi tạo cơ hội cho các công ty loại bỏ các thiết bị điện tử không còn hoạt động đồng thời giúp đỡ các cộng đồng kém may mắn.

• REMANn thu gom và tân trang lại các thiết bị CNTT không còn được sử dụng và sau đó phân phối chúng cho cộng đồng để giải quyết vấn đề khoảng cách số.
• REMANn là đơn vị được Microsoft ủy quyền, đảm bảo rằng phần mềm cài đặt vào máy là phần mềm có bản quyền của Microsoft.
• Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2009, REMANn đã quyên tặng hơn 60.500 máy tính cho những người bị thiệt thòi ở 34 quốc gia.


Khách hàng nhận được gì?


• Thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội với chi phí tối thiểu.
• Dịch vụ liên quan đến việc quyên tặng máy tính