Giới thiệu

Đội ngũ REMANn tại Việt Nam

Đội ngũ nhân viên của REMANn luôn sẵn sàng tận tâm phục vụ khách hàng!

image

Kim Jin Guk

Giám đốc Kinh doanh

Số điện thoại: 0327.335.686
Email: stephen.kim@remannn.com.vn

 
image

Nguyễn Viết Đại

Trưởng phòng Kỹ thuật

Số điện thoại: 0973.588.277
Email: dai@remann.com.vn

image

Lê Thanh Lương

Trưởng phòng Hành chính

Số điện thoại: 0968.630.486
Email: luong@remann.com.vn

image

Jeong Woo Song

Giám đốc Dự án

Số điện thoại: 0906.767.015
Email: woo@remann.co.kr

image

Phạm Minh Hằng

Giám đốc Vận hành

Số điện thoại: 0931.100.630
Email: gabbie@remann.co.kr

Tổng: 5, trang 1/1.

© REMANn Co., Ltd. 2017. All rights reserved.