Giới thiệu

Năng lực & Cơ sở vật chất

1. Năng lực:

 • Năm 2016, được Cục doanh nghiệp vừa và nhỏ chọn là Dự án phát triển công nghệ đổi mới
 • Nắm giữ kỹ thuật và công nghệ bảo trì và tái chế máy tính (với số lượng máy tính tích luỹ được là 200.000 chiếc)
 • Cung cấp cho Chính phủ Hàn Quốc dịch vụ bảo trì máy tính công cộng (trị giá lên tới 2,2 tỷ won)
 • Sở hữu bằng sáng chế xử lý mạng lưu trữ và HDD/SSD
 • Sở hữu bằng sáng chế phương pháp bán hàng trực tuyến

2. Cơ sở vật chất:

 • Lưu trữ lên tới 100.000 máy tính trong kho
 • Số hoá quản lý bằng hệ thống tự phát triển ERP
 • Cơ sở tái chế thiết bị CNTT có quy mô lớn nhất Hàn Quốc
 • Cơ sở cung cấp dịch vị ITAD tiêu chuẩn quốc tế
 • Trang thiết bị xử lý rác thải điện tử thân thiện với môi trường
 • Được chọn xây dựng nhà máy sinh thái thông minh bởi Tập đoàn Môi trường Hàn Quốc
© REMANn Co., Ltd. 2017. All rights reserved.