Giới thiệu

Tổng quan

Công ty TNHH REMANn được thành lập tại Việt Nam tháng 12/2017, với vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc, là một thành viên thuộc REMANn Incorporated (Hàn Quốc).

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ thông tin

Cung cấp dịch vụ xử lý thiết bị CNTT sau sử dụng (ITAD), các giải pháp về phần cứng và phần mềm CNTT và bán buôn bán lẻ thuộc lĩnh vực CNTT.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, REMANn còn thực hiện nhiều dự án CSR và hoạt động hướng tới xã hội như những dự án cung cấp thiết bị và khóa học CNTT cho người yếu thế trong xã hội nhằm thu hẹp khoảng cách số. 

 

Tầm nhìn doanh nghiệp:

- Ý tưởng thành lập doanh nghiệp: Vì sự tồn tại của cả môi trường và con người, chúng tôi muốn tạo ra một thế giới không còn tồn tại việc vứt bỏ rác thải một cách thiếu suy nghĩ.

- Nhà đổi mới xã hội sinh thái:

  • Dịch vụ: Khai phá những giá trị của các thiết bị CNTT đã bị vứt bỏ và lan toả điều này ra toàn thế giới.

  • Quy trình thực hiện: Đạt đủ trình độ chuyên môn và sức sáng tạo để xử lý các loại thiết bị CNTT một cách an toàn và hợp pháp.

  • Người thực hiện: Tạo nên một cộng đồng văn minh chung niềm tin và lý tưởng

image
REMANn tin rằng quá trình tìm ra những giá trị mới tốt hơn của các thiết bị CNTT là điều tuyệt đẹp. Chúng tôi sẽ luôn là một doanh nghiệp xã hội cống hiến cho sự cùng tồn tại và phát triển của môi trường và con người.
© REMANn Co., Ltd. 2017. All rights reserved.