Giới thiệu

Lời chào từ CEO

Sự phát triển vượt trội trong công nghệ giúp cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn, hoạt động sản xuất cũng phát triển nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cho lượng chất thải điện tử tăng đều đặn hàng năm. Đối với các thiết bị CNTT, chúng ta cần có phương pháp xử lý phù hợp để tối đa hóa việc tái sử dụng và tránh thải hồi trực tiếp vào môi trường.

Chu kỳ sử dụng của máy tính thường kéo dài khoảng 3-5 năm. Sau khoảng thời gian này, thiết bị vẫn còn giá trị sử dụng nhưng lại thường bị vứt bỏ không đúng cách. Trong khi đó, nhiều nhóm người kém may mắn trong xã hội lại chỉ có ít cơ hội tiếp cận với các thiết bị CNTT, dẫn đến khoảng cách số ở nhiều nơi vẫn còn rất lớn.

Nhận thấy vấn đề này, năm 2008, tôi và những cộng sự đã đồng sáng lập REMANn ở Hàn Quốc nhằm mang đến những dịch vụ xử lý và tối đa hóa giá trị các thiết bị CNTT đã qua sử dụng. Với dịch vụ của REMANn, chúng tôi bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu rác thải điện tử, phát triển nền kinh tế tuần hoàn và góp phần thu hẹp khoảng cách số trong xã hội.

Năm 2017, sau những khảo sát về nhu cầu và vấn đề khoảng cách số tại Việt Nam, REMANn đã quyết định thành lập Công ty TNHH REMANn Việt Nam. Cùng với việc cung cấp các dịch vụ ITAD, đội ngũ chuyên gia của REMANn còn không ngừng nghiên cứu để đưa ra các giải pháp tích hợp, chuyên biệt nhằm tư vấn cho các doanh nghiệp và tổ chức xây dựng, vận hành hạ tầng cơ sở CNTT một cách tối ưu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện các dự án ý nghĩa để mang lại nhiều cơ hội tiếp cận CNTT cho những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Chúng tôi rất mong muốn có thể chung tay hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức của quý khách để vừa phát triển kinh doanh vừa hành động có trách nhiệm hướng tới một cộng đồng tốt đẹp hơn trong tương lai.

 

 

 

 

Giám đốc

JANG MAN HO

© REMANn Co., Ltd. 2017. All rights reserved.