Giới thiệu

Tính bền vững & Trách nhiệm

REMANn mong muốn tạo ra một thế giới nơi mọi người không còn vứt bỏ rác thải một cách tùy tiện để bảo vệ môi trường. Vì thế, tính bền vững là trọng tâm trong tất cả các dịch vụ và hoạt động của chúng tôi. REMANn đã được chính phủ Hàn Quốc chứng nhận là "Doanh nghiệp xã hội" vào năm 2008 và chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để giảm thiểu lượng khí thải carbon, đồng thời giám sát các hoạt động kinh doanh và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường.

Chúng tôi phân loại kỹ càng các vật liệu tái tạo như kim loại, nhựa, chip bán dẫn và PCB cũng như các vật liệu nguy hiểm như chì, cadmium, asen và vật liệu dễ cháy, đồng thời cung cấp thông tin về độ nguy hại cho môi trường theo yêu cầu của khách hàng.

© REMANn Co., Ltd. 2017. All rights reserved.