Giới thiệu

Chứng nhận tiêu biểu

image

Chứng nhận ISO 9001

image

Chứng nhận ISO27001

image

Chứng nhận ISO 14001

image

Giấy chứng nhận doanh nghiệp ESG triển vọng

image

Chứng nhận ISO9001

image

Chứng nhận ISO27001

image

Chứng nhận ISO14001

image

Chứng nhận thành viên Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc

image

Chứng nhận doanh nghiệp xã hội

image

Chứng nhận doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng xuất khẩu

image

Chứng nhận doanh nghiệp tăng trưởng cao

image

Chứng nhận lắp đặt hệ thống xả khí thải

image

Giấy chứng nhận Microsoft MAR

image

Giải thưởng nổi bật

image

Bằng khen của chủ tịch thành phố Namyang

image

Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Gyeonggi

image

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Môi trường

© REMANn Co., Ltd. 2017. All rights reserved.