Làm thế nào để quản lý vòng đời thiết bị CNTT một cách tốt nhất?

Các thiết bị sau khi hết khấu hao cần xử lý thế nào để vừa tận dụng được giá trị vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, môi trường? 

Thiết bị không thường xuyên được bảo trì dẫn tới gãy nhịp trong vận hành doanh nghiệp gây đau đầu cho các nhà quản lý?

REMANn với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên một cách đơn giản nhất. Đội ngũ kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ với các gói bảo trì thường xuyên hoặc xử lý gấp khi có sự cố trong thời gian ngắn nhất.