REMANn tin rằng những thiết bị CNTT đã cũ có tiềm năng đem lại giá trị vượt ngoài mong đợi rất nhiều nếu được xử lý đúng cách. Vì thế, chúng tôi cung cấp quy trình xử lý thiết bị CNTT (ITAD) nhằm giúp tối ưu hóa và tuần hoàn giá trị thiết bị của quý khách. Chúng tôi tự hào cung cấp quy trình xử lý nhanh chóng, bảo mật, an toàn, sử dụng những công đoạn xử lý tiêu chuẩn mà REMANn tích luỹ: Thu gom an toàn; Kiểm tra, Đánh giá giá trị; Huỷ/Xoá dữ liệu triệt để; Báo cáo. Đây hứa hẹn sẽ là giải pháp tốt nhất giúp quý khách xử lý các thiết bị CNTT và tối ưu hoá giá trị của những tài sản này.