Đối với những thiết bị CNTT đã cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng, REMANn mang đến giải pháp giúp quý doanh nghiệp sử dụng những thiết bị đó vào những hoạt động CSR nhằm đóng góp cho cộng đồng. Điều này góp phần tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận với CNTT cho những hoàn cảnh khó khăn, tối ưu hoá giá trị của tài sản CNTT và từ đó giúp xã hội phát triển.