Tại sao cần tiêu hủy dữ liệu?

PC, máy chủ và thiết bị di động được sử dụng trong các công ty hoặc tổ chức công có thể chứa nhiều thông tin mật. Do đó, thông tin được ghi trong phương tiện lưu trữ phải được xóa một cách an toàn trước khi loại bỏ thiết bị thông tin.

 

Cách xóa dữ liệu an toàn

Phân loại

Đặc điểm

Ưu điểm

Xử lý thủ công

Phá hủy

Khoan phương tiện lưu trữ và phá hủy phần bên trong

Nhanh chóng

Phương pháp khử từ (Degaussing)

Sử dụng phương pháp khử từ để vô hiệu hóa và xóa hoàn toàn dữ liệu từ tính trong ổ cứng

 

Xử lý bằng phần mềm

Xóa dữ liệu

Sử dụng phần mềm chuyên dụng để xóa toàn bộ dữ liệu

Có thể tái sử dụng phương tiện lưu trữ trong thiết bị → tăng giá trị thiết bị khi bán

 

Bất cứ nơi nào

  • Tại chỗ: Chúng tôi có thể thực hiện dịch vụ hủy dữ liệu ngay tại địa chỉ mà bạn yêu cầu
  • Tại REMANn : Nếu nơi bạn sống/làm việc không có đủ không gian để thực hiện dịch vụ, vui lòng đến với cơ sở của REMANn.

Chứng nhận

  • ISO 27001: Quản lý bảo mật thông tin
  • ISO 14001: Quản lý môi trường
  • Chúng tôi sử dụng Giải pháp Xóa dữ liệu mới nhất được Blancco chứng nhận