REMANn luôn ưu tiên tập trung vào việc tái sử dụng thiết bị CNTT. Tuy nhiên, trong những trường hợp như chi phí sửa chữa quá cao, hay một số linh kiện trong thiết bị đã bị hư hỏng nặng và không còn an toàn để tái sử dụng thì REMANn sẽ xử lý thiết bị CNTT đó theo đúng quy trình hợp pháp.

Tại sao nên chọn REMANn để tái chế thiết bị CNTT?

  • Tuân thủ pháp luật: Việc tùy tiện chôn hoặc đốt các thiết bị điện tử bị nghiêm cấm theo pháp luật. REMANn và các đối tác downstreamers sở hữu giấy phép tái chế và tái chế các thiết bị điện tử đúng quy trình hợp pháp.
  • Bảo vệ môi trường: Một số linh kiện trong các thiết bị điện tử có thể được tái sử dụng. Ngoài ra, để nâng cao tỷ lệ tái chế, REMANn thực hiện quy trình phân tách ra các thành phần như bản mạch, nhựa, kim loại …
  • Bảo mật thông tin: Hầu hết các thiết bị CNTT đều lưu trữ thông tin quan trọng của khách hàng. Do vậy, để giúp khách hàng bảo mật thông tin, REMANn luôn xử lý phần lưu trữ trong các thiết bị một cách an toàn.

REMANn và các đối tác downstreamers có giấy phép tái chế chất thải tổng hợp. Cùng với đó, REMANn đã được trao chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 đối với hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, với tư cách là công ty đã đăng ký hệ thống quản lý chất thải toàn diện Allbaro của Tổng công ty Môi trường Hàn Quốc, REMANn cam kết xử lý thiết bị CNTT theo đúng quy định của pháp luật.