REMANn cung cấp cho khách hàng dịch vụ và giá trị mua hàng có tính cạnh tranh. Dịch vụ re-marketing nhằm mục đích tối đa hóa giá trị tài sản IT của quý khách hàng và cung cấp trọn gói tất cả quá trình cần thiết. REMANn có mạng lưới toàn cầu với các đại lý và công ty phân phối chủ yếu những thiết bị đã qua sử dụng trên toàn thế giới. Thông qua điều này có thể tối đa hóa giá trị tài sản với điều kiện cạnh tranh nhất