1. Hệ thống kiểm soát

REMANn cung cấp một nền tảng an toàn và thân thiện với người dùng để quản lý ITAD và các dịch vụ tái chế, theo dõi thiết bị CNTT và tạo báo cáo. REMANn đem đến một cái nhìn toàn diện về thiết bị, từ khi đặt hàng cho đến khâu xử lý cuối cùng. Các lệnh sản xuất được quản lý tập trung và mọi báo cáo về tái sử dụng và tái chế thiết bị luôn có sẵn một cách thuận tiện. Hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép người dùng được trao quyền đăng nhập từ mọi nơi.

TÍCH HỢP DỮ LIỆU CHO THIẾT BỊ CỦA KHÁCH HÀNG

REMANn có thể hỗ trợ tích hợp EDI (Trao đổi dữ liệu điện tử) hoặc API (Giao diện lập trình ứng dụng) cho các hệ thống máy khách để chia sẻ liền mạch thông tin về việc bố trí thiết bị.

HỖ TRỢ ĐA TRANG

REMANn nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý thông tin từ nhiều địa điểm văn phòng và cung cấp một cái nhìn tổng thể về thiết bị. Báo cáo có thể được tạo dựa trên vị trí vận chuyển. Trong quá trình làm quen với dịch vụ, chúng tôi có thể điền trước thông tin về từng vị trí và thông tin liên hệ để thiết lập nhanh trên cổng thông tin.

2. Báo cáo theo khoản mục – Báo cáo tài sản

Khách hàng muốn báo cáo từng mục cho thiết bị chứa dữ liệu và tài sản được bán lại hoặc tái sử dụng. Chúng tôi cung cấp một số báo cáo tiêu chuẩn xác nhận việc nhận hàng, số lượng và tình trạng của thiết bị. Các báo cáo bao gồm nhãn hiệu, mẫu mã, số sê-ri, thẻ tài sản, ngày nhận, trọng lượng cũng như cách thức và thời điểm tài sản được tái sử dụng hoặc tái chế. SLS hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và thu thập dữ liệu bổ sung cho các khách hàng có yêu cầu riêng.

CHẾ ĐỘ XEM BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bên cạnh các báo cáo tiêu chuẩn của chúng tôi, hỗ trợ tra cứu và báo cáo tùy chỉnh. Tìm kiếm theo danh mục, số tham chiếu của khách hàng, kiểu máy, số đơn đặt hàng hoặc dữ liệu nhận được. Xem thông tin cụ thể về nội dung bao gồm danh mục, mô tả và kết quả chẩn đoán.

3. Tái chế điện tử – Báo cáo trọng lượng

Nếu đơn vị đo lường cho các báo cáo của khách hàng là theo trọng lượng, thì quá trình tiền xử lý sẽ bao gồm việc cân các lô hàng khi chúng được nhận và tính toán việc thu hồi hàng hóa sau khi tái chế. Khi được yêu cầu, thiết bị được tái chế có thể được sắp xếp theo loại hoặc vật liệu để tạo điều kiện cho khách hàng báo cáo chi tiết hơn dựa trên trọng lượng, loại vật liệu và số lượng mảnh.

GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU HỦY

Giấy chứng nhận tiêu hủy cho thấy là tất cả rác thải điện tử hoặc thiết bị độc quyền khác đã được REMANn tiêu hủy và xử lý theo đúng quy định để bảo vệ môi trường.

CHỨNG NHẬN TÁI CHẾ CÓ TRÁCH NHIỆM

Giấy chứng nhận này là minh chứng cho việc tất cả các thiết bị đều được REMANn tái chế một cách có trách nhiệm và đúng quy trình.

4. Báo cáo bổ sung

HỦY DỮ LIỆU

Chúng tôi cung cấp Chứng chỉ hủy dữ liệu để xác nhận dữ liệu đã bị hủy, tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn có liên quan. Thông thường bao gồm số dự án, tên khách hàng, số tài sản, số sê-ri của ổ cứng và loại tài sản.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính cung cấp chi tiết quyết toán tài chính theo tài sản. Báo cáo này cũng ghi lại ngày nhận, vị trí của khách hàng mà thiết bị được nhận, nhà sản xuất, kiểu máy, số sê-ri, ID tài sản và trọng lượng, nếu có. Khách hàng sử dụng báo cáo này để đóng hồ sơ quản lý tài chính và tài chính nội bộ. Các trường do khách hàng xác định có sẵn để thu thập dữ liệu bổ sung khi được yêu cầu.

GIẤY CHỨNG NHẬN BỀN VỮNG

Giấy chứng nhận tính bền vững cho thấy những bù đắp có lợi cho môi trường (giảm phát thải carbon) thu được bằng cách tái sử dụng và tái chế các tài sản CNTT và thiết bị điện tử đã ngừng sử dụng. Mức giảm phát thải carbon có thể được tính toán dựa trên số lượng tài sản CNTT được xử lý hoặc có thể được tính toán dựa trên trọng lượng (tính bằng lbs hoặc kg) của chất thải điện tử được tái chế.