Dịch vụ mua lại phù hợp với các công ty hoặc tổ chức thường xuyên thải hồi thiết bị không sử dụng. Nếu quý khách cung cấp cho chúng tôi danh sách các thiết bị dự kiến tại thời điểm thay thế thiết bị CNTT, chúng tôi sẽ cung cấp bản ước tính giá mua hàng trước. Và sau đó, chúng tôi cung cấp danh sách tài sản cuối và báo giá sau khi trải qua hàng loạt quy trình (thu thập, kiểm tra, xóa dữ liệu, ...) dưới sự chấp thuận của khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ này công ty của quý khách có thể tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian vì REMANn sẽ xử lý chuỗi các công việc phát sinh tại thời điểm thay thế thiết bị CNTT.